36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

1. Thời hạn bảo hành:

  • Thực hiện việc bảo hành sản phẩm trong thời gian 06 – 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình.

2. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành trên giấy bảo hành vẫn còn hiệu lực và đầy đủ thông tin (tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua)
  • Giấy bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

3. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 2
  • Số series, model sản phẩm không khớp với giấy bảo hành.
  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những đơn vị khác không được sự ủy nhiệm của bên A.
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng.
  • Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, kỹ thuật viên sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.