ban-mat-3-canh-kinh-2m1-berjaya-b3d-c7-7-s | Điện Lạnh Nguyễn Khánh
36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh