36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh