20190615_a0564800e274f5ee4890e36f008bd1d0_1560588340 | Điện Lạnh Nguyễn Khánh
36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh