tu-dong-2-cua-1000-lit-berjaya-2d-df-s-ev-6 | Điện Lạnh Nguyễn Khánh
36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh