Tủ mát trưng bày salad F.E.D. VRX1500/380 | Điện Lạnh Nguyễn Khánh
36A Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh