tủ lạnh electrolux

Tủ lạnh Electrolux không đóng tuyết 180 lít .

  Tủ lạnh Electrolux không đóng tuyết 180 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 80%
  ■ Dung tích: 180 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 6 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  1,800,000 

  • Availability: 0 in stock
  Hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA 350 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA 350 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 350 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thuỵ Điển
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  4,500,000 

  • Availability: out of stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN 255 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN 255 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 255 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơ

  Learn More

  3,700,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2603SA-RVN 247 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2603SA-RVN 247 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 247 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  3,400,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2302MG-RVN 246 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2302MG-RVN 246 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng mới 95%
  ■ Dung tích: 246 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  3,000,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC-RVN 230 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC-RVN 230 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng mới 90%
  ■ Dung tích: 230 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  2,500,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE 210 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE 210 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 210 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Việt Nam
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  2,200,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux RM1800PB 178 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux RM1800PB 178 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 178 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Indonesia
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  1,200,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ER-2099D 220 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ER-2099D 220 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 220 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  1,800,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ER3606DT SX 330 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ER3606DT SX 330 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 330 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  4,500,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ lạnh Electrolux ETB2102PE-RVN 210 lít .

  Bán Tủ lạnh Electrolux ETB2102PE-RVN 210 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 210 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Việt Nam
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  3,700,000 

  • Availability: 0 in stock
  Tạm hết hàng
  Tủ Lạnh ELECTROLUX ETE5107SD-RVN 522 lít .

  Bán Tủ Lạnh ELECTROLUX ETE5107SD-RVN 522 lít giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

  ■ Hàng qua sử dụng còn mới 90%
  ■ Dung tích: 522 lít
  ■ Loại: Tủ lạnh không đóng tuyết
  ■ Sản xuất: Thái Lan
  Bảo hành 3 tháng chu đáo, uy tín tận nơi.

  Learn More

  5,500,000 

  • Availability: 0 in stock

  Showing 1–12 of 13 results