Máy lạnh nội địa

11%Giảm GiáNổi bật
Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter CS-220CFR-W 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa Panasonic Inverter CS-220CFR-W 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

7,300,000  6,500,000 

  • Availability: 0 in stock
Nổi bật
Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter 1.5HP .

Bán Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter 1.5HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1.5HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

5,000,000 

  • Availability: 0 in stock
11%Giảm GiáNổi bật
Máy lạnh nội địa National Inverter CS-22JDH-W 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa National Inverter CS-22JDH-W 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

7,300,000  6,500,000 

  • Availability: 0 in stock
Nổi bật
Máy lạnh nội địa Daikin Inverter F22NTES-W 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa Daikin Inverter F22NTES-W 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

7,300,000 

  • Availability: 0 in stock
Máy lạnh nội địa National Inverter CS-283EV5 1.5HP .

Bán Máy lạnh nội địa National Inverter CS-283EV5 1.5HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1.5HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

8,000,000 

  • Availability: 0 in stock
Máy lạnh nội địa Mitsubishi Inverter MSZ-SV229-W 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa Mitsubishi Inverter MSZ-SV229-W 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

6,500,000 

  • Availability: 0 in stock
Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter 2HP .

Bán Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter 2HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 2HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

8,000,000 

  • Availability: 0 in stock
Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter RAS-N25S 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter RAS-N25S 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

5,500,000 

  • Availability: 0 in stock
Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter RAS-JT2525WE4 1HP .

Bán Máy lạnh nội địa Hitachi Inverter RAS-JT2525WE4 1HP giá rẻ, bảo hành uy tín tại HCM

■ Công suất: 1HP
■ Loại: Máy lạnh treo tường
■ Sản xuất: Nhật Bản
■ Bảo hành 12 tháng, bao vận chuyển, công lắp đặt, 3m ống đồng, biến 15A (đối với máy nội địa Nhật)

Learn More

6,000,000 

  • Availability: 0 in stock